نمایش محتوا نمایش محتوا

باسمه تعالی

آگهی فرخوان

واگذاری سه ساله اماکن تجاری- فضاهای تبلیغاتی و پارکینگ های فرودگاه بین المللی زاهدان به بخش خصوصی واگذار می گردد .

جهت اطلاعات بیشتر فایل پیوست زیر را مطالعه نمائید