نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

دهانه غلامان

 

شهر دهانه غلامان در با وسعت صد هکتار اولین شهر در دوران هخامنشی محسوب می شود که ابتدا نقشه آن توسط مهندسین کشیده شده و پس از آن به ساخت و بهره برداری رسیده است.

این شهر در حدود ۲ کیلومتری روستای قلعه نو قرار دارد که در سال های گذشته بسیاری از باستان شناسان خارجی همانند ایتالیا را جهت حفاری و کشف آثار باقی مانده از مردمان آن به منطقه کشانده است.

برخی از باستان شناسان دهانه غلامان  را تنها شهر کشف شده از دوران هخامنشیان مى‏ دانند،در اینجا معمارى سنتى هخامنشى با معمارى بومى سیستان درهم آمیخته است و نمای بسیار جالبی را به منطقه داده است.

شواهد در برخی از کتیبه داریوش بزرگ حکایت از آن دارد که دهانه غلاملان مرکز سیاسی،اداری و اجتماعی حکومت هخامنشی بوده است، حکومتی که در تمام کشورهای تحت امر خود یک مرکز اداری و سیاسی احداث کرده است تا با وجود مسافت و همچنین وسعت زیاد مناطق تحت امر خود را در دست نمایندگانی از جانب حکومت قرار دهد.  

با توجه به بادهای معروف ۱۲۰ روزه سیستان که همواره از شمال غرب به جنوب شرق می وزد باد شکن هایی در مقابل درب هر یک از خانه ها تعبیه شده است و یا به طور کل کلیه خانه های شهر یا در ضلع جنوبی ساختمان قرار دارند، ویژگی که امروزه نیز در برخی از منازل سیستانی دیده می شود.

با توجه به فراوانی نعمت در این منطقه بسیاری از نماهای شهر به برج های تدافعی و مستحکم تعلق دارد ، این برج ها برای دفاع از رونق اقتصادی موجود در منطقه ایجاد شده است.

فضاهای کشف شده در این شهر همانند مکان هایی است که در تخت جمشید قرار دارد شباهت زیاد این شهر به حیات شمالی خزانه تخت جمشید شگفتی هر گردشگری را بخود جلب می کند،در دهانه غلامان از طاقهاى گنبدى استفاده شده، که بیانگر سابقه استفاده از گنبد در سده ششم پیش از میلاد مى‏باشد امّا در این دوره در قسمتهاى دیگر فلات ایران جز در قسمت کوچکى در سقف یکى از بخشهاى تخت جمشید در جایى دیگر به چشم نمى‏خورد و در بکارگیرى این نوع روش معمارى در سیستان نیز مسایلى همچون کمبود چوب و تداوم معمارى سنتى و محلى را باید در نظر گرفت. 

معماری عجین شده سیستانی و هخامنشی فضای جالب و زیبایی به این شهر بخشیده است، خانه های منظمی  که با نقشه های خاصی طراحی شده اند که بیانگر یک شهر کلاسیک قدیمی هستند برخی از باستان شناسان بر این باورند که دهانه غلاملان تنها شهر باستانی موجود است که تمامی خانه ها در کنار اماکن مذهبی و دولتی بنا شده اند.

 

تهیه شده در اداره مخابرات و فناوری اطلاعات فرودگاه بین المللی زاهدان