نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

صنايع دستي - زاهدان -لنج سازي

لنج سازی

یکی از هنرهایی که از دیرباز در مناطق ساحلی این استان رواج داشته است، لنج سازی است. این هنر که بیشتر جنبه ی صنعتی دارد، بیشتر در بندر کنارک و چابهار رواج دارد.

لنج نوعی کشتی کوچک باری است که دارای یک قایق بزرگ موتوری با عرشه باز یا نیمه باز است که از آن در هنگام حمل و جابه‌جایی بار و صید آبزیان استفاده می‌شود و از این‌رو نقش مؤثری در زندگی و امرار معاش بخش اعظمی از مردمی که نانشان را از طریق آب به دست می‌آورند ایفا می‌کند.

لنج سازی سابقه دیرینه در این استان دارد و لنج های ساخته شده در این استان جزء بهترین و با کیفیت ترین لنج های کشور محسوب می شود

 

تهیه شده در اداره مخابرات و فناوری اطلاعات فرودگاه بین المللی زاهدان