نمایش محتوا نمایش محتوا

برنامه پروازی حج تمتع سال 1396

*- در صورت تغییر ساعت اصلاحیه متعاقباً اعلام می گردد.

ایام هفته

تاریخ

مسیر

ورود

خروج

شماره پرواز

چهارشنبه

96/6/1

جده- زاهدان- جده

05:25

09:10

IR1583/1588

جده- زاهدان- جده

17:00

23:20

IR1589/1596

پنجشنبه

96/6/2

جده- زاهدان- جده

15:50

23:20

IR1503/1510

جده- زاهدان

19:00

--

IR1505

جمعه

96/6/3

زاهدان- جده

 

01:05

IR1774

جده- زاهدان- جده

01:25

07:10

IR1507/1514

جده- زاهدان

19:25

 

IR1783

شنبه

96/6/4

زاهدان- جده

--

00:35

IR1786

جده- زاهدان- جده

02:25

04:40

IR1785/1512

جده- زاهدان- جده

08:25

09:50

IR1787/1790