نمایش محتوا نمایش محتوا

ایرلاین شماره پرواز فرودگاه وضعیت ساعت تاریخ ایام هفته ظرفیت زمان واقعی میزان تاخیر/تعجیل
1583 زاهدان نشست 05:25 96/06/01 چهارشنبه 0 06:35 70+
1588 زاهدان پرواز کرد 09:10 96/06/01 چهارشنبه 270 09:34 24+
1589 زاهدان نشست 17:00 96/06/01 چهارشنبه 0 18:20 80+
1596 زاهدان پرواز کرد 23:20 96/06/01 چهارشنبه 275

23:15

5 -
1503 زاهدان نشست 15:50 96/06/02 پنجشنبه 0 21:27 372 +
1510 زاهدان پرواز کرد 23:20 96/06/02 پنجشنبه 270 00:10 50+
1505 زاهدان نشست 19:00 96/06/02 پنجشنبه 0 23:38 278 +
1774 زاهدان پرواز کرد 01:05 96/06/03 جمعه 275 02:10 65+
1507 زاهدان نشست 01:25 96/06/03 جمعه 0 06:57 332 +
1514 زاهدان طبق برنامه 07:10 96/06/03 جمعه 275 10:10 180 +
1783 زاهدان طبق برنامه 19:25 96/06/03 جمعه 0 19:28 3 +
1786 زاهدان طبق برنامه 00:35 96/06/04 شنبه 275 00:45 10 +
1785 زاهدان طبق برنامه 02:25 96/06/04 شنبه 0    
1512 زاهدان طبق برنامه 04:40 69/06/04 شنبه 275    
1787 زاهدان طبق برنامه 08:25 96/06/04 شنبه 0    
1790 زاهدان طبق برنامه 09:50 96/06/04 شنبه 275