نمایش محتوا نمایش محتوا

      

اهم اقدامات بهداشتی انجام شده اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان در مبارزه با بیماری کرونا ویروس 2019

1-برگزاری جلسات کمیته تسهیلات و کمیته سلامت فرودگاه زاهدان با حضور همکاران دانشگاه علوم پزشکی و برنامه ریزی برای مبارزه با ویروس کرونا       

             

2-تهیه بنرهای آموزشی در مبارزه با کرونا ویروس و نصب آن در سالن ترمینال فرودگاه

3-تهیه و نصب برچسب رعایت فاصله گذاری اجتماعی بر روی صندلی های ترمینال

4-اجرای طرح فاصله گذاری یک متری پشت کانترهای دریافت کارت پرواز با نصب برچسب بر روی کف سالن ترمینال

5-نصب دستگاه ضدعفونی جامدان مسافر با اشعه UV-C

               

6-نصب دستورالعمل ها ،اطلاعیه ها و فیلم های آموزشی در ترمینال

             

7-توزیع پمفلد آموزشی راههای پیشگیری از کرونا ویروس از طریق سیستم برید برای کارکنان فرودگاه

8- نصب بنر و پوستر اطلاع رسانی پیشگیری از کرونا ویروس در ورودی اداری  

                

9-حضور ناظر سلامت به صورت 24 ساعت در ترمینال جهت نظارت بر رعایت نکات بهداشتی

               

10-تهیه و نصب دستگاه  اسکنر حرارتی جهت پایش تب مسافرین         

              

10-انجام غربالگری و تب سنجی مسافرین ورودی  و خروجی فرودگاه با استفاده از تب سنجی دیجیتال توسط همکاران بهداشت مستقر در فرودگاه و کنترل علائم بالینی    

                                     

11-انجام غربالگری و تب سنجی کارکنان فرودگاه زاهدان

12-قرار دادن دستگاه ضدعفونی در ورودی اداری

13- قرار دادن دستگاه ضد عفونی کننده در ورودی ترمینال

14-ضد عفونی کردن ترمینالها و محاوط ، واحد های اداری ، ساختمانهای عملیات و ایمنی زمینی و فنی در پایان هر شیفت کاری

                  

15-ضد عفونی کردن تاکسی ها

16-تهیه و توزیع وسایل حفاظت فردی مناسب به صورت روزانه برای کلیه شاغلین فرودگاه

17-برگزاری جلسات آموزشی و جلسات مسولین به صورت ویدیو کنفرانس

                 

18-تهیه شیلد محافظتی شیشه ای برای کارکنان در تماس مستقیم با مسافران (همکاران سپاه ، پلیس ، خدمات ، اورژانس ، اطلاعات پرواز ، کارکنان شرکت های هواپیمایی )

19-بستن اتاق سیگار و جلوگیری از استعمال دخانیات در ترمینال

20-نصب سیستم تشخیص چهره بجای استفاده از کارت یا اثر انگشت جهت ثبت ورود و خروج کارکنان فرودگاه زاهدان

                  

21-کاهش ساعت کاری کارکنان اداری طبق بخشنامه های واصله

22-تشدید نظارت بر سلامت مواد غذایی و حذف پخت غذای گرم و مواد غذایی روباز

23-همکاری با بازرسین شرکت فرودگاهها و سازمان هواپیمایی کشوری

24-همکاری با بازرسین بهداشت حرفه ای شهرستان و معاونت بهداشت استان در جهت پیشگیری از ویروس کرونا