نمایش محتوا نمایش محتوا

سوپرمارکت و سوغات فرودگاه بین المللی زاهدان

در سالن ترانزیت واقع شده است

متصدی فروشگاه : فاروق شه بخش

شماره تماس :09158387471

لیست قیمت های ارائه شده در این فروشگاه در ایام نوروز 1397