نمایش محتوا نمایش محتوا

رستوران بام فرودگاه بین المللی زاهدان

درطبقه اول ترمینال داخلی واقع شده است

 

 

نرخنامه رستوران در ایام نوروز 1397