نمایش محتوا نمایش محتوا

کافی شاپ فرودگاه بین المللی زاهدان

درطبقه اول ترمینال داخلی واقع شده است

متصدی کافی شاپ : محمد حلیم فواد