نمایش محتوا نمایش محتوا

واحد بسته بندی فرودگاه بین المللی زاهدان

در سالن ترمینال داخلی

جنب کانترهای هواپیمایی واقع شده است

متصدی فروشگاه : محمد حلیم فواد

شماره تماس :09158387471

لیست قیمت های ارائه شده در این فروشگاه در ایام نوروز 1397