نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

قلعه کنت

یکی از مهم ترین اثار باستانی روستای کنت قلعه ای می باشد.که در ۱۵ کیلومتری بخش هیدوچ و در ۴۵ کیلومتری شهرستان سیب وسوران قرار دارد.که این قلعه از دوره قاجاره برای ما باقی مانده است. که این قلعه توسط مردم عادی و با زور حاکم قدیم در سه طبقه ساخته شده است که طبقه اول را غلامان کنیزان و محل اسطبل اسب نگاه داری گاو و گوسفند های حاکم بوده است

طبقه دوم وسوم ان حاکم و اقوامش زندگی می کردند مردم عادی حق زندگی در قلعه را نداشتند این قلعه از خشت وگل خام ساخته شده ناگفته نماند که این بنا بر روی یک تپه که ساخته شده دست مردم بوده که ت ان را از پایین تپه با خر یا اسب به بالای تپه می بردند و جه بسا ان مردمانی که هیچ وسیله برای بار بردن نداشتند خشت هاخشی که ۴۰در۴۰بودند را بر پشت خم شده خود گذاشته و به بالا ی تپه می بردند ودر صورت کوتاهی توسط حاکم وقت تنیه می شدند که در زمینی با مساحت ۹۷۰ متر وزیر بنای ۸۴۰متر ساخته شده است.سبک معماری این اثر تاریخی همچون قلعه سیب میباشد که درب ورودی این بنا درظلع جنوبی قلعه واقع شده است پوشش سقفی ان از تنه درخت خرما وشاخه های ان به نام کرز میباشد درب وپنجره های ان چوبی بوده وجاه اب ان نیز در حصار قلعه واقع شده است که مخصوص غلامان و حیوانات که قلعه بوده و اب حاکم روستای کنت از روستای سیب تهیه می شد زیر در ان زمان اب سیب ابی شیرین بدون هیچ گونه املاهی بوده که خدمت گذاران از روستای کنت حرکت میگردند وبعد از سه روز به روستای سیب میرسیدن که اب را داخل مشک می کردند وبه نزد حاکم میاوردند

 

تهیه شده در اداره مخابرات و فناوری اطلاعات فرودگاه بین المللی زاهدان