پزشکی بهداشتی پزشکی بهداشتی

پزشکی وبهداشتی:

  1. دریافت اطلاعات لازم پزشکی کاروان یا مجموعه جهت مراجعه و انجام معاینات پزشکی

  2. مراجعه به پزشک مربوطه و انجام معاینات لازم و رعایت دستورات پزشک دریافت تائیدیه سلامت جسمانی

  3. تزریق واکسن مننژیت و دریافت کارت مربوطه

  4. تهیه ویلچر از ایران در صورت نیاز

  5. آگاهی بخشی از بیماری های شایع در حج و چگونگی پیشگیری از ابتلا به آن‌ها

  6. به همراه داشتن داروی بیماری خاص همراه با نسخه پزشک مربوطه

  7. اکیداْ اجتناب از همراه داشتن داروی ممنوعه(براساس لیست اعلامی مرکز پزشکی حج)

  8. با توجه به گرمای شدیدعربستان ضمن آمادگی، پرهیز ازماندن در فضای باز

  9. انجام پیاده روی جهت حفظ سلامت و نشاط و آمادگی برای سفر