خبر خبر

آموزش دستگاه رکوردر تذرو افزار مدل HCLS3000
کارشناسان الکترونيک در دوره آموزشي آشنايي با دستگاه رکوردر تذرو افزار مدل  HCLS3000شرکت مي‌کنند.
به‌گزارش روابط‌عمومي فرودگاه بین المللی زاهدان: اين دوره آموزشي به‌مدت 30ساعت از تاريخ 30بهمن لغايت 4 اسفند براي کارشناسان الکترونيک از طريق اداره‌کل آموزش و توسعه نيروي انساني در فرودگاه بین المللی زاهدان آغاز بکار کرد.
هدف از برگزاري اين دوره آشنايي کارکنان با تعمير و نگهداري سيستم دستگاه رکوردر تذرو افزار عنوان شده است.
در اين دوره کارکنان فرودگاه‌هاي زاهدان،زابل،ایرانشهر،سبزوار،بیرجند و بندرعباس حضور دارند.
گفتنی است:آقایان سرخاني و زاهدی از اداره مهندسي تجهيزات ارتباطي اداره‌کل ارتباطات و ناوبري نيز به‌عنوان مدرسان اين دوره مباحث مربوطه را ارائه مي‌کنند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد