خبر خبر

آگهي فراخوان

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران – اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ابنیه ،زیرساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی وعوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بین المللی زاهدان را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای فشرده به شركتهاي پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد