خبر خبر

اجراي ديوار کشي جاده انبار بار غير همراه فرودگاه زاهدان

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی زاهدان:با هدف ارتقاء سطح امنیت و ایمنی ایرساید و جلوگیری از نفوذ و دسترسی به فضای ایرساید در راستای زیباسازی محاوط فرودگاه زاهدان دیوارکشی جاده انبار بار غیر همراه مورد بهره برداری قرار گرفت.

این پروژه به طول 400 متر برای دسترسی از بلوار فرودگاه به انبار بار غیر همراه دیوار کشی شد.

گفتنی است: هزینه اجرای این پروژه یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران توسط پیمانکاران بخش خصوصی با نظارت مهندسین اداره تسهیلات و تجهیزات فرودگاه بین المللی زاهدان انجام شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد