خبر خبر

لوگوی زیبای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بر روی سفال گلپورگان سراوان

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای سیستان و بلوچستان:لوگوی زیبای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بر روی سفال گلپورگان سراوان انجام شد.

گفتنی است:این سفال بدون چرخ و بادست با پیشینه قدمتی ۷هزار ساله ساخته می شود.این سفال توسط هنرمندان کلپورگان سراوان و با پیگیری وحید امرا سرپرست فرودگاه سراوان ساخته و به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هدیه شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد