خبر خبر

وارسی پروازی سامانه های کمک ناوبری فرودگاه بین المللی زاهدان

 

عملیات وارسی پروازی (FLIGHT CHECK ) دستگاههای کمک ناوبریILS,DVOR/DME فرودگاه بین المللی زاهدان با موفقیت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی زاهدان:با هماهنگی اداره کل ارتباطات و ناوبری سامانه کمک ناوبری ILS,DVOR/DME طی دو روز توسط مهندسین اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران انجام شد.

گفتنی است :گروه فلایت چک پس از عملیاتی شدن این دستگاه و اطمینان از عملکرد صحیح آنها و انطباق با استانداردهای بین المللی ،کارکرد دستگاه ها را تایید کردند.

یادآور می شود:با راه اندازی سامانه های ذکر شده ضمن افزایش تعداد طرح های پروازها،زمان اجرای طرح های پروازی، تاخیر و کنسلی پروازها، به دلیل کاهش دید، کاهش خواهد یافت.

عملیات وارسی پروازی(فلایت‌چک) به صورت دوره‌یی شش ماه و یک‌ساله به‌منظور بررسی صحت کارکرد  دستگاههایILS,DVOR/DMEصورت می‌گیرد

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد