خبر خبر

برقراري پرواز مسير تهران زاهدان تهران
پرواز مسير تهران زاهدان تهران برقرار شد.

ورود اولین هواپیمای امبرائر145 شرکت پویا در فرودگاه بین المللی زاهدان.

این پرواز قرار است در مسیر تهران زاهدان تهران بصورت هفتگی پنجشنبه‌ها انجام شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد