خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی سیستم خودروهای اتش نشانی در فرودگاه بین المللی زاهدان
دوره آموزشی سیستم خودروهای اتش نشانی در فرودگاه بین المللی زاهدان برگزار شد.

این دوره با حضور پرسنل اداره ایمنی و آتش نشانی فرودگاههای زاهدان، زابل، ایرانشهر و سراوان به مدت پنج روز درحال برگزاری است. 
در این دوره مباحثی همچون ساختار خودرو، توان موتور سیستم، انتقال قدرت، سیستم فم، سیستم آب توسط مدرس این دوره محمد برزگر اعزامی از تهران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
گفتنی است این دوره با هدف بروزرسانی و ارتقای دانش واطلاعات افراد نبست به سیستم خودروهای اتش نشانی برگزار می شود. 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد