خبر خبر

جلسه هماهنگي و يكنواختي مانور دوسالانه طرح اضطراري سوانح هوايي داخل فرودگاه بين المللي زاهدان(الزامات إجرائي كارگروه امنيتي) برگزار شد.
جلسه هماهنگي و يكنواختي مانور دوسالانه طرح اضطراري سوانح هوايي داخل فرودگاه بين المللي زاهدان(الزامات إجرائي كارگروه امنيتي) برگزار شد.

با حضور ارگان‌ها و سازمان‌های امنیتی و انتظامی شرکت کننده در مانور دوسالانه فرودگاه زاهدان جلسه هماهنگی و یکنواختی در فرودگاه بین المللی زاهدان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی زاهدان: در این جلسه کارگروه امنیتی، انتظامی که طبق دستورالعمل اجراء تمرین های طرح اضطراری فرودگاه زاهدان (تمرین دورمیزی-تمرین محدود و تمرین کامل) در جهت تحقق اهداف و وظایف محوله بر اساس طرح فوق مسئولین و نمایندگان تام الاختیار گروه های شرکت کننده برگزار گردید.

گفتنی است:این مانور هر 2 سال یک بار در جهت ارزیابی توان اجرائی کلیه کارگروه های شرکت کننده در طرح و حصول  هماهنگی های لازم با یکدیگر و مرور و ارزیابی مانورهای گذشته انجام می پذیرد، توسط نمایش فیلم شرح نقاط قوت و ضعف مانورهای  سالهای گذشته نیز مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفت. 

در پایان، مجموعه مدعوین و شرکت کنندگان در این جلسه ضمن بیان توضیحات ،پیشنهادات وانتقادات سازنده خود را مطرح نمودند. همچنین لازم به یادآوری است.آخرین مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه زاهدان در سال 94 انجام شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد