خبر خبر

نقاط ضعف و قوت و فرصت های بهبود ایمنی در فرودگاه زاهدان بررسی شد.
جلسه کمیته اجرایی ایمنی و کمیته ایمنی باند فرودگاه بین المللی زاهدان در محل دفتر مدیرکل فرودگاههای سیستان و بلوچستان برگزار شد.

با حضور مدیرکل ،معاونین و روسای ادارات فرودگاهی،فرماندهان پایگاه پدافند هوایی،پلیس فرودگاه ،یگان حفاظت هواپیمایی، سوختگیری هواپیمایی، روسای شرکت های هواپیمایی مستقر در فرودگاه بررسی و بیان نقاط ضعف و قوت و تهدیدات و فرصت های بهبود و رارئه راهکارهای اجرایی عملی جهت ارتقاء سامانه مدیریت ایمنی از مهمترین اهداف تشکیل این جلسه در فرودگاه زاهدان بود.

گفتنی است ایکائو( داکیومنت 9859 ،انکس 14) فرودگاه ها را ملزم کرده است که در خصوص اجرا،ارتقاء و سامانه مدیریت ایمنی در فرودگاهها اقدام نمایند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد