خبر خبر

اسناد مالکیت بیش از 800 هکتار از اراضی فرودگاههای سیستان و بلوچستان صادر شد.
سند مالکیت فرودگاه سراوان،خاش و بخشی از اراضی فرودگاه زابل صادر و تحویل فرودگاههای استان شد.
به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان سیستان وبلوچستان:

مدیرکل فرودگاههای سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر افزود:با توجه به دستور مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و بر اساس اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت و مستندسازی اراضی فرودگاهی اسناد مالکیت فرودگاه خاش،سراوان و بخشی از فرودگاه زابل صادر و تحویل اداره کل فرودگاههای سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

حسن اعرابی مقدم افزود:سند تک برگی اراضی فرودگاه سراوان به مساحت بیش از 616 هکتار و راضی خاش به مساحت بیش از 181 هکتار و همچنین سند مالکیت بر اراضی بخشی از فرودگاه زابل به مساحت 16 هکتار صادر گردیده است.

وی از تلاش و همکاری سرپرست املاک و مستندات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و همچنین اداره حقوقی فرودگاههای استان تقدیر و خاطرنشان کرد بزودی اسناد کامل فرودگاه زابل و ایرانشهر نیز صادر و در اختیار شرکت فرودگاهها قرار خواهد گرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد