خبر خبر

تهیه و نصب 18 عدد صندلی راحتی در سالن ترانزیت فرودگاه بین المللی زاهدان
تهیه و نصب 18 عدد صندلی راحتی در سالن ترانزیت فرودگاه بین المللی زاهدان

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی زاهدان:جهت رفاه مسافرین در سالن ترانزیت فرودگاه بین المللی زاهدان 18 عدد صندلی راحتی نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

گفتنی است :با هماهنگی اداره تجهیزات و سامانه های فرودگاه زاهدان با اعتباری بالغ بر 150 میلیون ریال 18 عدد صندلی راحتی خریداری و نصب گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد