خبر خبر

مانور طرح اضطراري فرودگاه بين المللي زاهدان يکم بهمن ماه برگزار مي شود.
به منظور آمادگي و هماهنگي واحدهاي مختلف در مواقع بروزحوادث، مانور طرح اضطراري فرودگاه بين المللي زاهدان برگزارمي شود.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه فرودگاه بین المللی زاهدان:حسن اعرابی مقدم مدیرکل فرودگاههای سیستان و بلوچستان در بیان اهمیت نقش و جایگاه واحدهای مختلف در این عملیات و هماهنگی با یکدیگر گفت: این مانور با هدف بررسی نحوه فرماندهی، تعامل در ارتباط و چگونگی هماهنگی میان واحدهای فرودگاهی و آمادگی و فراهم کردن تجهیزات در مواقع اضطراری انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری چنین مانورهایی موجب هماهنگی هرچه بیشتر نیروها و ارگان‌های مختلف فرودگاهی برای مقابله با سوانح پیش‌بینی نشده میشود٬ گفت: ارزیابی تواناییها، تمرین وظایف همه ارگانهای مربوطه در هنگام بحران، آمادگی و چگونگی مدیریت بحران در وضعیتهای مختلف اضطراری، آشنایی مدیریت و کارکنان فرودگاه و سایر ارگانها در شرایط اضطراری با هم و بهرهمندی از خدمات یکدیگر، فراهم بودن تجهیزات در حالات اضطراری، رفع نواقص احتمالی بالقوه و افزایش توان عملیاتی در هنگام بروز سانحه ار از جمله نتایج مثبت برگزاری این مانور می باشد.

اعرابی مقدم با اشاره به اینکه این مانور بر اساس طرح اضطراری و نظام نامه فرودگاهی انجام می‌شود٬ گفت: در این زمینه مانور دورمیزی و محدود پیش‌نیاز مانورهای کامل و اصلی است به‌طوری که تمرین دورمیزی طرح اضطراری هر شش ماه یک بار و تمرین محدود طرح اضطراری هر سال یکبار در فرودگاه‌های کشور برگزار می‌شود و قرار است مانور کامل دوسالانه این فرودگاه یکم بهمن برگزار شود.

پایان این مانور محدود با نشست تبادل اطلاعات بین ارگان‌های ذکرشده جهت بررسی نقاط قوت و ضعف همراه  خواهد بود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد