خبر خبر

اسناد تک برگي مالکيت فرودگاه ايرانشهر صادر شد.
اسناد تک برگي مالکيت فرودگاه ايرانشهر صادر و تحويل اداره کل فرودگاههاي استان شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان سیستان وبلوچستان: مدیرکل فرودگاههای سیستان و بلوچستان گفت: با تلاش و پیگیری های اداره بازرگانی و حقوقی فرودگاههای استان و با توجه به دستور مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و در راستای اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت و مستندسازی اراضی فرودگاهی اسناد تک برگی مالکیت فرودگاه ایرانشهر صادر و تحویل اداره کل فرودگاههای سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

حسن اعرابی مقدم افزود: تعداد 4 فقره سند تک برگ مالکیت اراضی فرودگاه ایرانشهر جمعا به مساحت 343 هکتار پس از دو سال تلاش و پیگیری این اداره کل و همکاران فرودگاه ایرانشهر صادر و تحویل  که با دریافت این اسناد فرودگاههای ایرانشهر،سراوان،خاش و بخشی از فرودگاه زابل دارای سند مالکیت تک برگ گردیده شدند.

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد