خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري اماکن تجاري و خدماتي در فرودگاه زاهدان
آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري
اماکن تجاري و خدماتي در فرودگاه زاهدان

 

بسمه تعالی

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري

اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه زاهدان

اداره كل فرودگاههاي استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از اماكن تجاري فرودگاه بين المللی زاهدان در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط به صورت دو بسته جداگانه  به شرح ذیل به بخش خصوصي اقدام نمايد.

الف: بسته اول شامل  رستوران و کافی شاپ ,  ردیف شماره    1  جدول ذیل

ب: بسته دوم شامل سایر موارد ردیف  2 جدول ذیل که به تفکیک متراژ  و  مبلغ تضمین ذکر گردیده است                                          بدينوسيله از كليه اشخاص واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي باشند ، دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 2/12/96 ضمن واريز مبلغ500000 ريال به حساب شبا شماره 180100004001068404006338IRخزانه نزد بانک مرکزی ج.ا.ا  بنام  شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور ، با مراجعه به  دبیر خانه  اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان   نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

ردیف

موضوع فعالیت

موقعیت

متراژ(مترمربع)

مبلغ ضمانتنامه  شرکت در فراخوان

 

اشخاص مجاز

شرکت درفراخوان

مدت زمان قرارداد

1

رستوران و کافی شاپ

طبقه اول ترمینال داخلی

70

000/500/12   ریال

حقوقی

سه سال

 

2

 

غرفه مواد غذایی

سالن ترانزیت

28

000/000/75 ریال

 

حقوقی

 

 

سه سال

 

غرفه بسته بندی بار همراه

ترمینال داخلی و خارجی

15

غرفه عطر و ادکلن

سالن ترانزیت

8

غرفه اسباب بازی و یا در صورت تمایل صنایع دستی

سالن ترانزیت

15

 

ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد.

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداكثر)تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ12/12/96به فرودگاه زاهدان می باشدکه کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه ، پاکت رزومه و پاکت پیشهاد قیمت و آنالیز درآمد-هزینه) می بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.

لازم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود وهزينه انتشارآگهي با برنده فراخوان مي باشد.

مشخصات محل هاي قابل واگذاري، از طريق فرودگاه و سايت مربوطه، به آدرس ذيل، قابل ارائه خواهد بود.

آدرس سایت :

                                                                                                               www.zahedan.airport.ir

www.airport.ir                                                                                                                      

                                                                               اداره كل فرودگاههاي استان سیستان وبلوچستان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد