خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري اماکن تجاري و خدماتي در فرودگاه زاهدان
واگذاري اماکن تجاري و خدماتي در فرودگاه بين المللي زاهدان
اداره کل فرودگاههاي استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد به منظور ارتقاي سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافران و همراهان، نسبت به واگذاری اماکن تجاری و خدماتی در فرودگاه بین المللی زاهدان به مدت سه سال اقدام کند.

جهت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد