خبر خبر

بمناسبت روز مهندس طي مراسمي از پرسنل اداره مهندسي تسهيلات و تجهيزات فرودگاه بين المللي زاهدان تقدير شد.
بمناسبت روز مهندس طي مراسمي از پرسنل اداره مهندسي تسهيلات و تجهيزات فرودگاه بين المللي زاهدان تقدير شد.
بمناسبت روز مهندس طی مراسمی از پرسنل اداره مهندسی تسهیلات و تجهیزات فرودگاه بین المللی زاهدان تقدیر شد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد