خبر خبر

آگهي فراخوان پيمانکاران فرودگاههاي سيستان و بلوچستان
آگهي فراخوان پيمانکاران فرودگاههاي سيستان و بلوچستان
اداره کل فرودگاههاي استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه احداث ساختمان جنبي و ديوار ضلع جنوب و جنوب شرقي فرودگاه زاهدان، ساختمان پليس و محوطه مربوطه فرودگاه ايرانشهر و ساختمان سپاه فرودگاه زابل رابر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد