خبر خبر

سفر معاون عمليات هوانوردي شرکت به فرودگاه زاهدان
معاون عمليات هوانوردي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به زاهدان سفر کرد.

سعید اکبری هدف از سفر به زاهدان را بازدید و بررسی مسائل عملیاتی باند جدید این فرودگاه و بازدید از ایستگاه های ناوبری و کمک ناوبری فرودگاه بین المللی زاهدان عنوان کرد.

گفتنی است در این سفر محمد حبیب اللهی مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی ایران و محمدحسین آجیلیان رئیس گروه توسعه خدمات ناوبری وی را همراهی می کنند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد