خبر خبر

فلايت چک فرودگاه ايرانشهر انجام شد
وارسي پروازي فرودگاه ايرانشهر به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای سیستان و بلوچستان :عملیات وارسی پروازی سامانه کمک ناوبری VOR/DME فرودگاه ایرانشهر توسط هواپیمای فلایت چک شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با موفقیت انجام شد .

وارسی از سامانه کمک ناوبری VOR/DME ایرانشهر از ساعت 10:45 الی 12:25 روز جمعه انجام و صحت عملکرد دستگاه مورد تایید قرار گرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد