خبر خبر

آگهي فراخوان پيمانکاران فرودگاههاي سيستان و بلوچستان
آگهي فراخوان پيمانکاران فرودگاههاي سيستان و بلوچستان

اداره کل فرودگاههای سیستان و بلوچستان در نظر دارد انجام امور خدماتی و نظافتی،نگهداری امور فضای سبز و راهبری سرویس و نگهداری امور تاسیسات فرودگاههای استان را به تفکیک از تاریخ 1/4/97 به مدت یکسال به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

 

جهت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد