خبر خبر

دوره آموزشي آشنايي با کالاهاي خطرناک در فرودگاه بين المللي زاهدان
دوره آموزشي مواد خطرناک در هواپيما در فرودگاه زاهدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی زاهدان:دوره آموزشی مواد خطرناک با حضور کارکنان ایمنی و آتش نشانی در فرودگاه زاهدان به پایان رسید.

در این دوره تعداد 18 نفر از کارکنان ایمنی و آتشنشانی فرودگاه های زاهدان، زابل،ایرانشهر حضور داشتند.

. هدف از برگزاری این دوره آشنایی هرچه بیشتر کارکنان با مقررات حمل کالاهای خطرناک شامل گروه های کالاهای خطرناک،لیست کالاهای خطرناک،بسته بندی و حمل کالاهای خطرناک و رویه اضطراری کالاهای خطرناک و .... است.

گفتنی است:تدریس این دوره 30 ساعته را سعید وطن خواه از کارشناسان اداره کل ایمنی و آتشنشانی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بر عهده داشتند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد