خبر خبر

پيشرفت 10 درصدي ساخت مجموعه ورزشي فرودگاه زاهدان
بتن ريزي احداث مجموعه ورزشي فرودگاه زاهدان انجام شده و اجراي اين پروژه به پيشرفت 10 درصدي رسيده است.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی ز اهدان: ساخت این مجموعه ورزشی با مساحت 1315 مترمربع بر اساس قرارداد منعقد شده باید تا پایان بهمن 98 به پایان برسد.

ساخت این مجموعه ورزشی بخشی از پروژه عمرانی فرودگاه های سیستان و بلوچستان است که ساخت دیوار فرودگاه زاهدان، ساختمان پلیس فرودگاه ایرانشهر و ساختمان سپاه فرودگاه زابل را نیز شامل می شود.

تاریخ انعقاد قرارداد این پروژه کلی عمرانی 24 شهریور 97 بوده و اجرای پروژه از 28 آبان سال گذشته آغاز شده و مبلغ قرارداد بیش از 71 میلیارد و 398 میلیون است که باید در بازه زمانی 15 ماهه تا پایان بهمن 98 به بهره برداری برسد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد