خبر خبر

نصب و راه اندازي شبکه برق رساني به تجهيزات کمک ناوبري فرودگاه بين لمللي زاهدان
شبکه برق رساني به تجيهزات کمک ناوبري فرودگاه زاهدان نصب و راه اندازي شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی زاهدان:به همت اداره تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی اداره کل فرودگاههای استان و با هدف تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز سطوح پروازی باند 35 راست فرودگاه  بین المللی زاهدان،5 دستگاه بریکر 5 سلولی 10 کیلو ولت از نوع گازی در کلیه پستهای برق مربوطه نصب گردید.

با نصب این تجهیزات بروز امکان مانور و سوئیچینگ ایمن بر روی خطوط تغذیه پستهای مذکور میسر گردید.

گفتنی است :تجهیزات فوق توسط اداره کل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی تامین گردیده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد