خبر خبر

وارسي پروازي سامانه کمک ناوبري (ILS/DME &VOR/DME) فرودگاههاي سيستان و بلوچستان
وارسي پروازي سامانه کمک ناوبري (ILS/DME &VOR/DME) فرودگاههاي زاهدان، زابل و ايرانشهر توسط هواپيماي فلايت چک شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با موفقيت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای سیستان و بلوچستان:مراحل وارسي پروازي سامانه کمک ناوبري (ILS/DME ) فرودگاه بین المللی زاهدان و (VOR/DME) فرودگاه زابل و فرودگاه ايرانشهر توسط هواپيماي فلايت چک شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با موفقيت انجام شد.

گفتنی است:این عملیات با تلاش و همكاری گروه وارسی پرواز و خدمات هوايی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و متخصصان اداره ارتباطات و ناوبری هوایی و نیز متخصصان اداره مراقبت پرواز اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان انجام و پس از عملیاتی شدن این دستگاهها و اطمینان از عملکرد صحیح آنها و انطباق با استانداردهای بین المللی ،کارکرد دستگاهها را تایید کردند.

یادآور می شود،با راه‌اندازي سامانه‌هاي ذكر شده ضمن افزايش تعداد طرح‌هاي پروازي و ايمني پروازها، زمان اجراي طرح‌هاي پروازي٬ تاخير و كنسلي پروازها به‌دليل كاهش ديد، کاهش خواهد یافت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد