خبر خبر

ديدار مديرکل ايمني و نجات فرودگاهي با کارکنان ايمني و آتش نشاني زاهدان
مديرکل ايمني و نجات فرودگاهي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به منظور بازديد از اداره ايمني و آتش نشاني فرودگاه بين المللي زاهدان صبح امروز وارد اين فرودگاه شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی زاهدان:حاجی بیگی مدیرکل ایمنی و نجات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران پس از ورود به فرودگاه زاهدان از ایستگاه ایمنی زمینی و سایر واحدها و قسمت های ایمنی زمینی فرودگاه زاهدان بازدید و سپس در نشست با کارکنان این واحد به بررسی موضوعات بخش ایمنی و آتش نشانی پرداخت و به سوالات کارکنان در این بخش پاسخ داد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد