خبر خبر

جلسه بررسي شناسنامه فني فرودگاه سراوان
جلسه بررسي شناسنامه فني فرودگاه سراوان و برگزاري تمرين محدود اين فرودگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاههای استان:این نشست که با حضور مدیرکل معاونین،سرپرست فرودگاه سراوان و روسای فرودگاههای استان در فرودگاه زاهدان برگزار شد.

مدیر ایمنی فرودگاه زاهدان به بیان طرح ها و پیشنهادات شناسنامه فنی سراوان و همچنین چگونگی انجام طرح اضطراری و تمرین محدود فرودگاه سراوان پرداخت.

گفتنی است در این جلسه به برگزاری انجام طرح اضطراری و تمرین محدود فرودگاه سراوان تا پایان شش ماه اول سال جاری تاکید کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد