آرشیو خبر آرشیو خبر

۷ آبان ۱۳۹۷
نوسازي فرستنده-گيرنده هاي نسل جديد( R&S)
۷ آبان ۱۳۹۷
دوره آموزشي مواد خطرناک در هواپيما در فرودگاه زاهدان برگزار شد.
۶ آبان ۱۳۹۷
ايستگاه جديد هواشناسي در فرودگاه زاهدان کلنگ زني شد.
۶ آبان ۱۳۹۷
اولين مرکزفرعي جستجوو نجات کشوردرفرودگاه بين المللي زاهدان افتتاح شد.
۶ آبان ۱۳۹۷
صندوق امانات الکترونيکي در فرودگاه زاهدان
۲۷ مهر ۱۳۹۷
طي مراسمي با حضور فرمانده پليس فرودگاههاي کشور،فرمانده پليس فرودگاههاي سيستان و بلوچستان معرفي شد.
۱۰ مهر ۱۳۹۷
پروژه نصب و راه اندازي سيستم روشنايي باند و تاکسي وي هاي ارتباطي فرودگاه زاهدان در مراحل پاياني کار است.
۸ خرداد ۱۳۹۷
آگهي فراخوان پيمانکاران فرودگاههاي سيستان و بلوچستان
۸ خرداد ۱۳۹۷
آگهي فراخوان پيمانکاران فرودگاههاي سيستان و بلوچستان
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
وارسي پروازي فرودگاه ايرانشهر به پايان رسيد.