اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

جستجو 0.012 ثانیه طول کشید.
ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت
۱
کيش زنجان ‌کيش اير F100 پنجشنبه ۷۱۴۲ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲
کيش زنجان ‌کيش اير F100 دوشنبه ۷۱۴۲ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳
زنجان کيش ‌کيش اير F100 پنجشنبه ۷۱۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۴
زنجان کيش ‌کيش اير F100 دوشنبه ۷۱۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 جمعه ۲۳۵ ۱۱:۴۰ ۱۴:۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
۶
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 جمعه ۲۳۵ ۱۱:۴۰ ۱۲:۱۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
۷
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۲۳۵ ۱۰:۱۰ ۱۲:۴۵ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
۸
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۲۳۵ ۱۰:۱۰ ۱۰:۵۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
۹
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 دوشنبه ۲۳۵ ۰۹:۵۰ ۱۲:۴۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
۱۰
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 دوشنبه ۲۳۵ ۰۹:۵۰ ۱۰:۳۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
۱۱
همدان مشهد ‌آتا اير فوکر100 شنبه ۵۶۵۲ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰ ریال
۱۲
اردبيل مشهد ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۲۶۶ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ ۰ ریال
۱۳
مشهد اردبيل ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۲۶۷ ۱۳:۵۰ ۱۵:۵۵ ۰ ریال
۱۴
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B72S يکشنبه ۳۷۱۰ ۰۹:۴۰ ۱۰:۴۰ ۰ ریال
۱۵
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير MD80 يکشنبه ۴۹۵ ۰۸:۵۵ ۱۰:۰۰ ۰ ریال
۱۶
اردبيل مشهد ‌ايران اير A320 شنبه ۲۶۶ ۱۹:۰۰ ۲۱:۰۰ ۰ ریال
۱۷
مشهد اردبيل ‌ايران اير A320 شنبه ۲۶۷ ۱۶:۱۵ ۱۸:۱۵ ۰ ریال
۱۸
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 جمعه ۳۹۷۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۰ ریال
۱۹
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A321 جمعه ۴۹۴ ۱۲:۵۵ ۱۴:۰۵ ۰ ریال
۲۰
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 جمعه ۳۹۷۰ ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۰ ریال