نمایش محتوا نمایش محتوا

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان

مقدمه:

اداره كل فرودگاههاي استان سیستان و بلوچستان ارائه دهنده كليه خدمات هوانوردي و فرودگاهي از قبيل:‌خدمات ترافيك هوايي ، ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي ، ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر ، صدور مجوز تردد دسترسي و اعلان پرواز مي باشد كه كليه خدمات فوق الاشاره به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده است.

هدف از اين توافقنامه تاكيد بر ارائه خدمات با كيفيتي كه مورد توافق خدمت گيرندگان قرار گيرد مي باشد.

هدف:

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه کیفیت خدمت ارائه شده توسط اداره کل فرودگاه های استان سیستان و بلوچستان، کیفیت تحویل (خدمات ترافيك هوايي،خدمات ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي،خدمات ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط با سامانه پذيرش مسافر ،خدمات صدور مجوز تردد دسترسي، خدمات اعلان پرواز ) برای (شهرواندان، دولت ) مورد توافق قرار گرفته است.

این بیانیه سطح توافق دوجانبه در خصوص خدمت روش های نظارت و مسئولیت های سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.

 

مسئولیت : 

سازمان اداری و استخدامی موافقت میکند که خدمات ذیل ارائه شود:

اداره کل فرودگاه های استان سیستان و بلوچستان دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست های حوزه ارائه خدمات ذیل برای بخش دولت و شهروندان است که مستندات آن به شرح ذیل میباشد. 

  • خدمات ترافيك هوايي به شركتهاي هواپيمايي داخلي و خارجي كه داراي تاييديه فعاليت از سازمان هواپيمايي كشوري مي باشند ارائه مي گردد. ارائه اين خدمت طبق قوانين سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ICAO) ، سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران است.
  • خدمات ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي به نهادها ، ارگانها ،‌موسسات و شركتهاي هواپيمايي مستقر در فرودگاه ارائه مي گردد كه بر اساس اساسنامه شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و يا تفاهم نامه هاي منعقده ارائه مي گردد.
  • خدمات ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط با سامانه پذيرش مسافر كه شامل زير ساختهاي فيزيكي  از جمله كانترهاي پذيرش مسافر- نوار نقاله ها و ... و زيرساختهاي فناوري اطلاعات در سامانه هاي پذيرش مسافر جهت برقراري نظام هماهنگ هندلينگ  به مسافرين مي باشد كه بر اساس اساسنامه شركت فرودگاههاو ناوبري هوايي ايران ،قوانين بين المللي ايكائو، برنامه توسعه پنجم و ماده 63 قانون وصل برخي ازخدمات دولتي ارائه مي گردد.
  • خدمات صدور مجوز تردد دسترسي جهت هماهنگي تردد به محل هاي دسترسي طبقه بندي شده در فرودگاهها توسط پرسنل فرودگاهها ، شركتهاي هواپيمايي ،شركت هاي هندلينگ كننده زميني، كاركنان دستگاهها و نهادي مستقر در فرودگاهها و پيمانكاران مستقر مي باشد كه بر اساس قوانين دفتر مركزي حراست فرودگاهها و سازمان حراست كل كشور ارائه مي گردد.
  • خدمات اعلان پرواز كه جهت اطلاع رساني مشخصات پروازهاي مسافربري و اعلام وضعيت پروازها به عموم مردم ،‌دستگاههاي اجرايي ،‌استفاده كنندگان و سرويس دهندگان حمل و نقل هوايي  بر اساس اساسنامه شركت فرودگاههاو ناوبري هوايي ايران ،قوانين بين المللي ايكائو، برنامه توسعه پنجم برقرار گرديده است. اين خدمت از طريق وب سايت ،‌تلفن گويا ،‌سامانه 199، سيستم پيامكي و تابلوهاي اعلان پرواز فرودگاهها ارائه مي شود.

دوره عملکرد :

اين توافقنامه با امضاي مديركل فرودگاههاي استان سیستان و بلوچستان اعتبار داشته و تا مادامي كه اصلاح و يا جايگزين نگردد داراي اعتبار است.

این توافقنامه خدمت تا مادامی یعنی زمانی که اصلاح ، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو سازمان به امضاء برسد اعتبار دارد(برای خدمات G2G)

برای ارتباط و انعکاس شکایت می توانید از بخش شکایات و پیگیری شکایات از طریق کد رهگیری دریافتی اقدام نمائید. 

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان با امضای بالاترین مقام

ارائه خدمات ترافیک هوایی

ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط با سامانه پذیرش مسافر

ارائه محل اسقرار و زیرساختهای فرودگاهی

صدور مجوز تردد دسترسی

اعلان پرواز