نمایش محتوا نمایش محتوا

ليست اطلاعات مديران ارشد اداره كل فرودگاههاي استان سیستان و بلوچستان

ردیف   نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس شماره فکس پست الکترونیکی
1 علی جزینی زاده              مدیر کل         31738000 33230387 kerman.jazini@airport.ir  
2 احمدرضا ماه گلی             معاون عملیات هوانوردی    31738900  33230387 

a.mahgoli@Airport.ir

3 محمد نجفی شاد

معاون اقتصادی و توسعه

مدیریت و منابع انسانی    

31738006 33230387 m.najafishad@Airport.ir
4 مهدی خسروی بنجار معاون عملیات فرودگاهی     31738005 33230387 ma.khosravi@Airport.ir