نمایش محتوا نمایش محتوا

 

تماس با ما -فرودگاه بین المللی شهدای زاهدان

اطلاعات پرواز:             199  و 33222774-054 

دفتر مدیر کل:                         33231700-054

شماره نمابر:                           33230387-054

مرکز تلفن :                       75-33222774-054

روابط عمومی :                       33263087-054

شماره سامانه پیام کوتاه :                   10004746

لینک ارتباطی پیام رسان سروش :     zdnairport@ 

پست الکترونیکی :      zahedan.sm@airport.ir

آدرس : زاهدان -بلوار شهید مطهری - فرودگاه بین المللی شهدای زاهدان - کد پستی 131-98135

اطلاعات تماس ادارات و واحدهای پاسخگو

رديف

واحدهای فرودگاهي

شماره تماس

1

اداره حراست

33239880

2

مدیر ترمینال

33213731

3

اداره اماکن و امور ترمینالها

31738047

4

رسیدگی به شکایات

31736003

5 رئیس اداره مراقبت پرواز 31738011
6 رئیس اداره  مهندسی الکترونیک هواپیمایی 31738012
7 رئیس اداره مخابران و فناوری اطلاعات 31738010
8 رئیس اداره عمومی 31738014
9 رئیس اداره امور بازرگانی و حقوقی 31738015
10 رئیس اداره آتش نشانی و نجات فرودگاهی 31738017
11 رئیس اداره امور مالی 31738400
12 رئیس اداره تسهیلات و تجهیزات 31738016
13 مدیر ایمنی 31738021
14 روابط عمومی 31738020
15 ناظر خدمات فرودگاهی 31738024
 

اطلاعات تماس با نهادهای فعال در فرودگاه

رديف

نهادهاي فرودگاهي

شماره تماس

1

نيروي انتظامي (پلیس فرودگاه)

33262235-33230833-33260470

2

يگان حفاظت (سپاه)

33263046-33255075-33213745

3

گمرك

33213748

4

بانك ملي

33225825-33216917-33215873

5

گذرنامه

33213734

 

اطلاعات تماس با شرکتهای هواپیمایی و فروش بلیط

رديف

شركت هواپيمايي داخلي

شماره تماس

1

ايران اير

33236234-33220407

2

انبار بار ایران ایر

33237140-33222228

3

دفتر فروش بلیط ایران ایر

33222229

4

آسمان

33223618

5

دفتر فروش بلیط آسمان

33220480

6

شرکت خدمات بار آسمان

33210667

7

دفتر فروش قشم ایر

33235410

8

تاکسیرانی

33487000