نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

ارتباط با روابط عمومي (فرودگاه زاهدان)

ارتباط با ما

زاهدان ـ بلوار شهید مطهری ـ فرودگاه بین المللی زاهدان ـ اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان- دفتر روابط عمومی

مرکز تلفن : 3222774-0541

تلفن مستقیم : 32363087-0541

دورنگار : 3263087-0541

آدرس الکترونیکی: zahedanravabet@gmail.com