نمایش محتوا نمایش محتوا

درخواست ویلچر

 

در صورتی که بیمار شما تمایل به استفاده از ویلچر از بدو ورودی ترمینال را دارد قبل از ورود به کانتر بازرسی پلیس از محل استقرار ویلچر حمل بیمار استفاده نمائید و در صورت نبود ویلچر با شماره تلفن 33213731-054 مدیریت ترمینال تماس حاصل فرمائید