Web Content Display Web Content Display

درخواست ویلچر

 

در صورتی که بیمار شما تمایل به استفاده از ویلچر از بدو ورودی ترمینال را دارد قبل از ورود به کانتر بازرسی پلیس از محل استقرار ویلچر حمل بیمار استفاده نمائید و در صورت نبود ویلچر با شماره تلفن 33213731-054 مدیریت ترمینال تماس حاصل فرمائید